Sta jij wel eens stil bij wat voor soort complimenten jij je kind geeft? - over Mindset

Sta jij wel eens stil bij wat voor soort complimenten jij je kind geeft? - over Mindset

Mindset, ik blijf dat begrip maar tegenkomen, en ik vind het echt mateloos interessant. Het spreekt me persoonlijk aan, maar ook zeker in het coachen en in het lesgeven komt het bewust of onbewust regelmatig terug. Tijdens de ouderavond voor de ouders van de groep 7-leerlingen op de BSA is het zelfs een belangrijk onderdeel. Veel ouders gaven na die avond terug dat ze dit onderwerp zeer interessant vonden, vandaar dat het een goed idee lijkt hier ook voor klimRoos Coaching eens dieper op in te gaan.

Je mindset, dat zijn je opvattingen, de overtuigingen die je in de loop van je leven hebt opgebouwd. Vaak krijg je ze al mee van je ouders in je opvoeding. Op zoek naar onderzoek over Mindset, stuit je al snel op Carol Dweck, een Amerikaanse onderzoekster en professor in de psychologie.

Volgens Dweck zijn het niet alleen je vaardigheden of talenten die voor succes kunnen zorgen, maar vooral of je mindset statisch is (‘fixed’) of gericht op succes (‘growth’). Wanneer je een fixed mindset hebt, ben je ervan overtuigd dat de persoonlijkheid, het karakter en de intelligentie van jouzelf en de mensen om je heen vaststaan. Daarin wil je jezelf blijven bewijzen.

Wanneer je een growth mindset hebt, en je dus gericht bent op groei, geloof je dat je je basiskwaliteiten kunt ontwikkelen door er moeite voor te doen. Je bent ervan overtuigd dat het gaat om leren, ontwikkeling en vooruitgang. Je gelooft dat het onmogelijk te voorspellen is wat iemand kan bereiken door jarenlang enthousiast te werken en te oefenen.

Dweck werkt dit ook door in het geven van complimenten aan kinderen. Stel je de situatie voor dat een kind een 10 heeft gehaald voor een opdracht. Je kunt dan zeggen: “Wauw, dat heb je goed gedaan, jij bent ook zo slim!’ of je kunt zeggen: “Wauw, dat heb je goed gedaan, je hebt vast heel hard geleerd.” Op het eerste oog lijken beide complimenten positief, maar volgens Dweck kan de eerste vorm van complimenteren het kind zelfs negatief beïnvloeden. Het gevaar zit ‘m er volgens Dweck in dat een kind de overtuiging kan ontwikkelen dat het slim IS (een vorm dus van een fixed mindset). Alle kinderen hebben behoefte aan competentie, relatie en autonomie (Stevens). Een kind dat gewend is gecomplimenteerd te worden op zijn intelligentie, voelt zich gewaardeerd door zijn intelligentie. Die waardering wil het kind graag blijven krijgen, dus het wil steeds opnieuw laten zien dat het intelligent is. Als resultaat heeft dit, dat het kind juist uitdagingen en hindernissen uit de weg gaat. Kinderen willen situaties vermijden waaruit zou kunnen blijken dat ze helemaal niet zo intelligent zijn. Kritiek wordt voor deze kinderen een heikel punt, en daar willen ze liever niet naar luisteren. Succes van anderen vormt een bedreiging voor ze. Het kind laat inspanning liever zitten, en behaalt als resultaat dat het nooit bereikt wat het zou kunnen bereiken. Het is ook voor te stellen dat het kind zich hierbij ook niet op zijn best voelt. Onzekerheid, faalangst en perfectionisme kunnen hier allemaal mee te maken hebben.

Een kind dat gecomplimenteerd wordt op zijn inzet daarentegen, ondervindt dat het waardering krijgt door zijn manier van doen. Dweck ziet dat deze kinderen zin hebben om uitdagingen aan te gaan, ze laten zich niet tegenhouden door tegenslagen en ze ervaren dat oefening ervoor zorgt dat ze beter worden in dingen. Kritiek zien zij als momenten om te leren, en wanneer anderen succesvol zijn, biedt dat inspiratie. Met deze mindset gaan kinderen ervoor, en bereiken zij steeds hogere niveaus. Het is evident dat het kind zich hierbij ook prettiger zal voelen.

Wat vind je hier als ouder van? Komt het je bekend voor? En sta er eens bij stil wat voor soort complimenten jij je kind in de regel geeft. Zijn die vooral gericht op het proces of op het resultaat? Zou een ander soort compliment je kind misschien verder brengen?

Ik hoor het graag!

Meer lezen? Dweck, C.S. (2011). Mindset, de weg naar een succesvol leven. Ouderschap, bedrijfsleven, sport, school, relaties. Amsterdam: Uitgeverij SWP

5 tips om samen met je kind op pad te gaan

5 tips om samen met je kind op pad te gaan

Hier woont mijn coach, zei hij trots!