Het doel van klimRoos Coaching?      Gelukkige kinderen en jongeren!

Kinder- en jongerencoaching bij klimRoos

Soms zit een kind even niet zo lekker in zijn vel. En al wil je als ouder niets liever dan dat het beter gaat met je kind, dat lukt je niet altijd. Een coach kan dan een sleutelrol spelen. Gezamenlijk wordt op zoek gegaan naar de vaardigheden die het kind wil leren om beter om te gaan met dat waar hij (of zij) tegenaan loopt. De coach begeleidt het kind met het oefenen van deze vaardigheden. Een kinder- en jongerencoach heeft veel kennis en toont betrokkenheid, maar kan tegelijk een professionele afstand bewaren. De coach gaat samen met het kind op zoek naar de oplossingen die bij het kind passen. Ook de ouder wordt daar natuurlijk bij betrokken. 

Elk kind is anders, en dus ook elk coachingstraject. Het kind is hierbij leidend. De coach past haar gesprekstechnieken en activiteiten aan op de behoeften van het kind. 

Door haar jarenlange ervaring als leerkracht en haar verdiepende opleidingen tot zowel kindercoach als gedragsspecialist heeft klimRoos Coaching veel ervaring met het omgaan met vele verschillende kinderen. Het kind werkelijk zien, contact maken, vertrouwen, gericht op het positieve en op oplossingen, daar gaat het bij klimRoos Coaching om. 

Deze manier van coaching is een vorm van laagdrempelige hulpverlening en kan het kind een steuntje in de rug geven om zelf weer goed tot bloei en groei te kunnen komen. Wil je weten wat klimRoos kan betekenen voor jou en jouw kind? Neem dan vrijblijvend contact op, klimRoos helpt jullie graag verder! 

Naast het coachen van kinderen en jongeren, richt klimRoos zich ook op ouders en professionals als leerkrachten en pedagogisch medewerkers die ondersteuning wensen hoe ze een kind het beste kunnen begeleiden. 

info@klimrooscoaching.nl